Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)

Ref: 79723
Disseny I Mecanitzacio 2d (mastercam 2d)

Inici: 21/09/22

Fi: 11/10/22

40h

Presencial

dimarts, dimecres i dijous de 17:30 a 22:00 hores

79723

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Formar en el disseny 2D i en totes les funcions de creació, simulació i edició de mecanitzat d'elements amb filferro i superfícies.
 Aprendre a importar, retocar o crear models simples de superfícies.
 Analitzar els elements de superfície demodel.

Continguts

79723

Part Teòrica:
1. Introducció, maneig del programa. Funcionament general.
2. Funcions més comunes de disseny 2D.

Part Pràctica:
1. Control de mesures.
2. Modelatge híbrid (sòlids i superfícies).
3. Dibuixos 2D i plànols.
4. Assemblatge.
5. Mecanitzat 2D
6. Plantilles.
7. Verificació i simulacions.
8. Postprocessat.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

46

Compartir