Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks

Ref: 82709
Disseny I Mecanitzacio Per Ordinador Solidworks 82709

Inici: 26/01/23

Fi: 21/03/23

60h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 22:00 hores

82709

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

-Dotar als alumnes del coneixement necessari per a poder utilitzar les principals eines del programa SolidWorks i que
posteriorment puguin aplicar-les per a usos d'eines i especialitats avançades.

-Preparar els/les alumnes perquè puguin presentar-se a l'examen que permet l'obtenció del Certified SolidWorks Associate
(CSWA).

 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Continguts

82709

1. Intenció de disseny.
2. Concepte de parametrització en peça i assemblatge.
3. Acotació amb intenció de disseny.
4. Realització d'operacions parametritzades.
5. Peça simètrica.
6. Configuracions de peça i assemblatge.
7. Taules de disseny de peça i assemblatge.
8. Edició en context d'un assemblatge.
9. Equacions i vincular valors.
9.1.En una mateixa peça.
9.2.Entre peces.
10. Paràmetres de les propietats de l'arxiu.
11. Com fer canvis i no tindre conflictes de parametrització.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Lloc

Fointec Informàtica, SLU
CR Doctora Castells 1 Altell
25001
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

105

Compartir