Mecanització amb màquina eina convencional

Ref: 79764
Mecanica

Inici: 05/09/22

Fi: 20/09/22

60h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17:00 a 22:00 hores

79764

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Introduir al participant en les tècniques manuals i amb màquina auxiliar d'un taller mecànic.
 Dotar-lo dels coneixements sobre la tecnologia associada a aquestes funcions.
 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Continguts

79764

1. Tecnologia bàsica de taller
1.1. Metrologia
1.2. Mesures lineals i angulars
1.3. Mesures especials
1.4. Eines de mesura
1.5. Eines de comparació
1.6. Representació gràfica, normativa
1.7. Materials
1.8. Traçat
1.9. Eines manuals

2. Operacions de mecanitzat
2.1. Operacions manuals
2.2. Elecció d'eines
2.3. Elements, components i estructures de les eines
2.4. Paràmetres: Velocitat de tall, avançament, profunditat de passada
2.5. Introducció màquines eines.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs
Elaborar una peça mitjançant amb eines de mecanitzat:

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Compartir