Com parlar en públic

Ref: 82271
Com Parlar En Public

Inici: 07/11/23

Fi: 28/11/23

20h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82271

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
 Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
 Identificar les característiques dels actes comunicatives.

Continguts

82271

1. Estructura i elaboració del discurs.
1.1. Fases de l'elaboració.
1.2. Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guio, durada.
1.3. La regla de les 6W.
1.4. Alimentació positiva.
1.5. Els “tempus“ rellevants del discurs.
1.6. Materials de suport. Quan i com utilitzar-los.

2. Parlar en públic. Com vèncer la por.
2.1. Gestió de l’estrès.
2.2. Superació de la por escènica.
2.3. Tècniques d’improvisació.
2.4. Entrenament per respirar i parlar. Les pauses.

3. Importància i característiques de la comunicació.
3.1. Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges.
3.2. Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives.
3.3. Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori.
3.4. Orientacions per argumentar amb facilitat.
3.5. Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius. La figura del moderador, tertulià,…

4. La comunicació no verbal.
4.1. Expressió corporal.
4.2. Comunicació gestual.
4.3. Atenció visual i naturalitat.
4.4. Sintonitzar amb el públic.

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto Girona
Xavier Cugat 49 bxos
17007
Girona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

584

Compartir