Eines de coaching nivell 1

Ref: 83358
Eines De Coaching Nivell 1

Inici: 25/10/23

Fi: 26/11/23

30h

Presencial: 15h

Teleformació: 15h

Mixta

dimecres de 17:00 a 20:45 hores

83358

Observacions

En aquest curs ja no poden participar les persones treballadores d´administració pùblica (places esgotades)

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que hi intervenen.
  Utilitzar el coaching en diversos contexts.

Continguts

83358

1. Què és el coaching?
1.1. Definició del terme.
1.2. Origen del terme.
1.3. Base teòrica del coaching.
1.4. Diferències entre altres disciplines.

2. La professió del Coach.
2.1. Codi ètic.
2.2. Competències del coach.
2.3. Fases del procés de coaching.
2.4. Marc del procés de coaching.

3. Mètode GROW
3.1. L’objectiu – àrees de la vida
3.2. Validar l’objectiu
3.3. Explorar la realitat
3.4. Obrir les opcions
3.5. El pla d’acció

4. Marc conceptual de les emocions.

5. Competències emocionals.

6. Intel·ligència emocional i coaching.
6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 60% de la nota final.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

623

Compartir