Eines de coaching nivell 2

Eines De Coaching Nivell 2

Objectius generals

 Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.
 Augmentar el lideratge d’equips a través de la metodologia del coaching.

Objectius específics

 Aprendre diferents tècniques de coaching útils per a la comunicació.
 Aprendre diferents tècniques de coaching útils per al lideratge d'equips.

Continguts

6243

1. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació.
1.1. Tècniques per a l’autoavaluació de les habilitats, qualitats i competències personals:
1.2. Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals.
1.3. Instruments, tècniques i processos.

2. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips
2.1. El líder coach
2.2. Eines de coaching

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.
- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
­- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.
­- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 60% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

483

Compartir

Pròxims cursos