Eines de coaching. Nivell II

Ref: 84945
Habilitats Personals I Interpersonals

Inici: 16/09/24

Fi: 16/10/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84945

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i desenvolupar l'autolideratge a través de la metodologia del coaching d'equips

Objectius específics

   •  Diferenciar entre coaching executiu, coaching d'equips i/o líder coach, aplicant la comunicació circular i analitzant teories de la transformació d'equips i coaching sistèmic.
   •  Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i descobrir les principals teories de la motivació per obtenir més informació dels col·laboradors.

Contingut

84945

 Mòdul 1: Coaching d'equips. 20h
Descripció del coaching d'equips
   •  Definició del concepte
   •  Diferència entre grup, equip, EAR (equip d'alt rendiment)
   •  Identificació del rol del coach d'equip
   •  Enumeració dels tipus i beneficis
   •  Diferenciació entre el coaching executive i el coaching d'equips
   •  Relació d'habilitats i competències
   •  Identificació de les fases d'un procés
Aplicació de la comunicació a l'equip
   •  Anàlisi de les principals habilitats comunicatives
   •  Descripció de la comunicació circular
   •  Explicitació de la comunicació no violenta
Resum de transformació d'equips
   •  Descripció de les fases d'un equip segons John Whitmore
   •  Identificació dels tipus d'equips segons Ken Blanchard
   •  Definició de les 5 disfuncions d'un equip segons Lencioni
   •  Gestió del canvi amb La corba del canvi
   •  Anàlisi del model Tuckman
   •  Definició dels 8 passos de Kotter
Resum del Coaching sistèmic
   •  Definició de sistema
   •  Identificació de les constel·lacions sistèmiques
   •  Anàlisi de les constel·lacions familiars
   •  Distinció de les constel·lacions estructurals

 Mòdul 2: El Líder coach. 10h
Elaboració del perfil del bon líder
   •  Definició de lideratge
   •  Identificació de l'autolideratge
   •  Comparació dels diferents estils de lideratge segons Daniel Goleman
   •  Definició del líder Coach
   •  Descripció del lideratge situacional
   •  Explicació del lideratge camaleònic
Anàlisi de les Teories motivacionals
   •  La piràmide de Maslow
   •  Les necessitats de McLelland
   •  Factors d'higiene de Hezberg
   •  Les expectatives de Vroom

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

626

Comparteix