Habilitats de comunicació

Ref: 84330
Habilitats De Comunicacio

Inici: 07/10/23

Fi: 18/11/23

30h

Presencial: 5h

Aula virtual: 25h

Aula Virtual

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

84330

Observacions

En aquest curs ja no poden participar les persones treballadores d´administració pùblica (places esgotades).

El dia 14/10 no hi ha classe.
El 18/11 hi ha classe presencial a Fundació Paco Puerto Terrassa en el mateix horari.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Objectius específics

- Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
- Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
- Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Continguts

84330

1. El procés de comunicació
- La comunicació interpersonal
- Tipus de comunicacions
- La comunicació eficaç

2. Anàlisi de la comunicació
- Comunicació estratègica
- Canals i informació
- Adaptació de missatges

3. Psicologia de l’interlocutor
- Claus de l’empatia
- Llenguatge positiu
- Raó i emoció
- Les emocions bàsiques

4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
- L’actitud assertiva
- Neutralitzar comportaments agressius
- Formular opinions i crítiques correctament
- Prevenció de conflictes

5. Dificultats davant l’oient
- Barreres de la comunicació
- Aconseguir l'atenció
- L’expressió oral i escrita
- Altres dificultats en la comunicació

6. Escolta activa
- El funcionament de l’escolta
- Temps lliure mental
- Desenvolupar l’habilitat d'escoltar

7. Comunicació no verbal

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

2112

Compartir