Mindfulness

Ref: 86230

Inici: 17/09/24

Fi: 15/10/24

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

86230

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar les tècniques i els coneixements necessaris per a la millora personal i professional potenciant l'autoconsciència, la gestió del canvi i el benestar general

Objectius específics

   •  Definir les tècniques de relaxació i respiració com a procediment per a la gestió de les emocions
   •  Explicar els nivells de consciència per ampliar l'autoconeixement
   •  Aplicar els aprenentatges i les tècniques als diferents àmbits de la vida

Contingut

86230

 Mòdul 1: Principis bàsics del mindfulness i latenció plena. 10h
Identificació dels fonaments del mindfulness i l'atenció plena
   •  Definició dels conceptes de mindfulness i atenció plena
   •  Aplicació de tècniques de respiració i relaxació
   •  Adquisició de consciència corporal
   •  Gestió de l'estrès
   •  Iniciació a la pràctica de la meditació

 Mòdul 2: Ampliació dels nivells de consciència. 10 h
   •  Descripció de la consciència i l'autoconeixement
   •  Diferenciació dels mecanismes de reacció emocional
   •  Comprensió del terme acceptació
   •  Reducció del judici
   •  Ampliació de la compassió
   •  Eliminació d'expectatives
   •  Connexió amb la gratitud

 Mòdul 3: Incorporació del mindfulness al dia a dia. 10h
   •  Utilització del mindfulness a l'àmbit personal i professional
   •  Execució dels diferents tipus de meditació
   •  Gestió del temps
   •  Aplicació del fluir amb l'acció o flow
   •  Comunicació conscient i assertiva en les relacions personals i laborals

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

ALERTA PREVENCIÓ, SL
C DE LA FONT VELLA 93
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

1607

Comparteix