Neurolideratge

Ref: 82564
Neurolideratge

Inici: 05/10/23

Fi: 30/10/23

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 6h

Teleformació: 21h

Mixta

dijous de 18:00 a 21:00 hores

82564

Observacions

En aquest curs ja no poden participar les persones treballadores d´administració pùblica (places esgotades)

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Conèixer el funcionament del cervell dels col·laboradors i col·laboradores d'un equip per tal d'assolir objectius diferencials i
transformar a les persones a nivell professional i personal.

Objectius específics

 Aprendre les bases cerebrals en les diferents funcions implicades en els equips (atenció i percepció, memòria, aprenentatge,
creativitat, presa de decisions, gestió de conflictes…)
 Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en la gestió i potenciació dels equips
 Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en el propi autolideratge

Continguts

82564

1. El lideratge en el s. XXI (característiques i necessitats)
1.1. Recursos neuronals des del neurolideratge

2. Introducció a les bases i estructures cerebrals implicades en el lideratge
2.1. La triada cerebral
2.1. Els lòbuls cerebrals i funcions diferenciades
2.3. Les neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors
2.4. Especialització hemisfèrica i deslocalització funcional
2.5. Predominància cerebral. Teoria de Benzinger i aplicació als membres de l'equip

3. Aplicació pràctica del neurolideratge
3.1. Neuroaprenentatge i neuroplasticitat
3.1.1 Ones cerebrals associades a l'aprenentatge i potenciació de les mateixes
3.1.2 Les emocions, l'aprenentatge organitzatiu i l'hipocamp
3.1.3. Eines pràctiques per desenvolupar el neuroaprenentatge a l'organització

3.2. La creativitat
3.2.1. Les bases cerebrals de la creativitat
3.2.2. El procés creatiu. Model C.R.E.A.T.E.S
3.2.3. Potenciació de la creativitat en l'equip des d'una vessant neuro

3.3. L'equilibri cerebral
3.3.1. Sincronització d'hemisferis cerebrals per assolir el benestar personal i professional, aplicació en els equips
3.3.2. Eines per sincronitzar els hemisferis

3.4. Millora del rendiment cerebral en els equips
3.4.1. Gestió de l'estrès, higiene del son, alimentació, exercici físic, aprenentatge cognitiu
3.4.2. La felicitat a l'empresa i les seves conseqüències a nivell cerebral

3.5. Les emocions i el neurolideratge

3.5.1. Reaccions químiques emocionals
3.5.2. Eines de gestió emocional fonamentades en les reaccions cerebrals
3.5.3. Eines d'autogestió emocional que provoquen canvis cerebrals i conductuals

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

554

Compartir