Programació neurolingüísitica. Nivell II

Ref: 85119
Habilitats Personals I Interpersonals

Inici: 03/04/24

Fi: 08/05/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

85119

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar la programació neurolingüística a diferents estratègies i models d'èxit.

Objectius específics

 Distingir les diferents tècniques d'ajuda terapèutica.
 Analitzar la creativitat i l'increment cap a excel·lència personal i professional

Contingut

85119

Mòdul 1 Ajuda terapèutica. 10h
   •  Aplicació de les tècniques per a l'ajuda terapèutica
 Comprensió del metamodel
 Diferenciació entre els estats associats i dissociats
 Execució d'ancoratges
 Integració de polaritats i resolució de conflictes personals
 Aplicació del reenquadrament
 Utilització de les metàfores

Mòdul 2 Models i estratègies d'èxit. 20h
   •  Aplicació de models i estratègies d'èxit
 Aplicació del metamodel
 Avaluació de l'eficàcia amb el model POPS
 Construcció de l'estratègia de creativitat Disney
 Aportacions de la PNL sistèmica de Robert Dilts
 Aplicació del Reimprinting per al canvi de creences
 Disseny del cercle de l'excel·lència
 Formulació i realització d'objectius
 Construcció de la línia del temps

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

167

Comparteix