Programació neurolingüística

Ref: 79608
Programacio Neurolinguistica

Inici: 18/10/22

Fi: 24/11/22

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

79608

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

Objectius específics

 Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
 Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional
(disseny d'objectius-metes)

Continguts

79608

1. Que és PNL?
1.1 Pressupostos bàsics de la PNL
1.2 Què és el mapa?
1.3 Disseny i consecució d'objectius
1.4 Calibratge i agudesa sensorial
1.5 Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions)
1.6 Nivells de competència en l'aprenentatge
1.7 Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
1.8 Submodalitats pel canvi

2. Sobre comunicació
2.1. La comunicació humana
2.2 Construccions lingüístiques. Meta-model.
2.3 Sincronia i rapport
2.4. Acompanyament verbal i no verbal
2.5 Coherència – incoherència
2.6. La reformulació
2.7. Triple posició perceptiva
2.8. Sistemes representacionals

3. Sobre la relació d'ajut
3.1. Triple posició perceptiva.
3.2 Polaritats. Exercici per integrar contradiccions.
3.3 La comunicació en la relació d ajuda moderna
3.4 Abordatge de conflictes interpersonals.

4. Sobre excel·lència personal
4.1 Jerarquia de valors
4.2 Condicions de bona formulació i realització d'objectius
4.3 Nivells neurològics
4.4 Estratègia de creativitat
4.5 Ecologia de vida

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

IES MONTILIVI
AV MONTILIVI 125
17003
Girona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

698

Compartir