Treball en equip

Ref: 82832
Treball En Equip

Inici: 16/10/23

Fi: 20/11/23

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

82832

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
 Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la
generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
 Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació
d'equips.

Objectius específics

 Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
 Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
 Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
 Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen
la motivació dels treballadors.
 Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant
fisiològiques com psicològiques.
 Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de
les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels
col·laboradors.

Continguts

82832

1. El gestor i la seva importància a l'equip.
1.1. Aprendre a ser un líder / 1.2. Estils de direcció. / 1.3. Funcions directives. / 1.4. Habilitats directives. / 1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals. / 1.6. La importància d'una bona comunicació. / 1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives. / 1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat.

2. De què parlem quan parlem d'equip.
2.1. Què significa treballar en equip. / 2.2. Dimensions d'un equip. / 2.3. La construcció d'un equip. / 2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip. / 2.5. Com facilitar la cohesió d'un equip. / 2.6. L'equip com a ens dinàmic. / 2.7. Moments d'un equip. / 2.8. Factors que dificulten el treball en equip.

3. Més que equip: equip d'alt rendiment. Característiques
3.1. Un propòsit clar. / 3.2. Comunicació oberta / 3.3. Voluntat d'aprendre dels altres. / 3.4. Participació / 3.5. Solució de problemes. / 3.6. Recerca de l'excel   • lència. / 3.7. Celebració dels èxits. / 3.8. Multidisciplinar. / 3.9. Trencar motlles. / 3.10. Compromís.

4. Habilitats per a una comunicació eficaç
4.1. Actitud positiva / 4.2. Focalitzar-se en el tema / 4.3. Evitar distraccions / 4.4. Deixar els prejudicis / 4.5. Involucri's

5. Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips.
5.1. Que és el feedback. / 5.2. Tipologia de feedback positiu negatiu / 5.3. El feedback en la comunicació.

6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
6.1. Elements clau de la direcció de reunions. / 6.2. Com preparar les reunions. / 6.3. Conducció efectiva de les reunions. / 6.4. Cap a una participació constructiva. / 6.5. El desenvolupament d'una reunió.

7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
7.1. Anàlisi dels contextos. / 7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris / 7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres. / 7.4. Observació de la realitat en diferents nivells. / 7.5. Consulta a experts. /7.6. Tècnica de l'Arbre de Problemes.

8. El gestor i la resolució de conflictes
8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos / 8.2. La negociació / 8.3. La mediació / 8.4. Les dimensions de les relacions conflictives / 8.5. Tríades i coalicions en els conflictes

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

260

Compartir