Treball en equip

Ref: 85149

Inici: 24/09/24

Fi: 24/10/24

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85149

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per aconseguir potenciar-ne el lideratge.

Objectius específics

   •  Aplicar habilitats socials com la comunicació i la intel·ligència emocional per afavorir el treball en equip.
   •  Desenvolupar competències i habilitats directives necessàries per acompanyar i gestionar el treball en equip

Contingut

85149

 Mòdul 1 Comunicació com a eina de gestió d'equips. 20h
Distinció d'habilitats comunicatives
   •  Identificació dels elements que intervenen en una comunicació efectiva
   •  Utilització de la resposta assertiva a la comunicació amb l'equip
   •  Elecció de feedbacks positius i constructius afavorint una comunicació eficient
   •  Establiment de comunicacions positives que afavoreixin la motivació de l'equip
Identificació dels elements claus en l'organització de reunions eficaces
   •  Preparació de reunions productives
   •  Gestió del desenvolupament d'una reunió
   •  Avaluació dels resultats de la reunió

 Mòdul 2 Habilitats directives.10h
Identificació dels trets del líder efectiu que fomentin el treball en equip
   •  Distinció dels diferents estils de lideratge
   •  Identificació de les competències i habilitats directives
   •  Elaboració d'estratègies orientades a la dinamització i la participació de l'equip
   •  Aplicació de polítiques de recursos humans que incideixin al clima social de l'empresa

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

CCOO Mataró
Castaños 120
08302
Mataro

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

294

Comparteix