Gestió de l'estrès

Ref: 79462
Gestio De Lestres Per Professionals Socio Sanitaris

Inici: 26/09/22

Fi: 24/10/22

20h

Presencial

dilluns de 18:00 a 22:00 hores

79462

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Capacitar a l’alumne per identificar les diverses formes d'estrès.

Objectius específics

 Identificar les diferents formes de respostes d'estrès.
 Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès.
 Utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps.

Continguts

79462

1. Què és l'estrès: Aspectes personals i psicosocials
2. L'estrès com a problema laboral i psicosocial
3. Estratègies de gestió de l'estrès
4. Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
5. Bases de l'organització del treball
6. Mètodes i eines per organitzar el treball

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

790

Compartir