Tècniques de relaxació

Ref: 82634
Tecniques De Relaxacio

Inici: 23/10/23

Fi: 15/11/23

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

82634

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir recursos per afrontar les tensions laborals i del dia a dia.
 Desenvolupar la capacitat de viure el moment present per potenciar la concentració i viure amb plenitud.
 Desenvolupar recursos per disminuir els nivells d' ansietat, tensió mental i depressió

Continguts

82634

1. Introducció: La relaxació com a teràpia de base
2. Diferents tècniques de relaxació
3. Diferents tipus de massatge

Avaluació

Prova teòrica en algun dels següents formats:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica en algun dels següents formats:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, ...
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

907

Compartir