Preinscripció al curs de preparació concurs-oposició estabilització. Tècnic especialista en serveis penitenciaris

Ref: 81469
Autonomica Generalitat

1h

Aula Virtual

81469

Informació important

Aquesta preinscripció establirà l'ordre d'inscripció al curs, però no serà vàlida sense el pagament corresponent.
Un cop es publiquin els temaris, s'enviarà un mail a les persones preinscrites per a que formalitzin el pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

Continguts

81469

Els continguts del curs versaran sobre el temari d'acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Les hores i el preu del curs, també seran en funció del temari a estudiar.

Compartir