Preinscripció al curs de preparació concurs-oposició estabilització. Tècnic especialista en serveis penitenciaris

Autonomica Generalitat

Continguts

10726

Els continguts del curs versaran sobre el temari d'acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Les hores i el preu del curs, també seran en funció del temari a estudiar.

Compartir