Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics

Autonomica Generalitat

Objectius generals

Realitzar repàs teòric de la part general del temari a través de la pràctica de casos pràctics.

Continguts

9582

El temari de la part comuna per a totes les opcions sobre el qual versen els casos pràctics és l'aprovat per la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 7674, de 30.7.2018)

Valoració


Estudiants formats

14

Compartir