Jornada. Programació didàctica amb la LOMLOE a SECUNDÀRIA: Principis bàsics

Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887

Continguts

10817

Bloc 1: Nou currículum (pràctica familiaritzar-nos amb l'ús del nou currículum)

Bloc 2: Situacions d'Aprenentatge (anàlisi i proposta de S.A. o propostes competencials).

Compartir