Millora de la programació didàctica Educació Secundària Educació física

Millora De La Programacio Didactica Educacio Secundaria Educacio Fisica

Continguts

9741

1. Programació didàctica:. Context
2. Programació didàctica: explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions.
3. Programació didàctica: Disseny curricular i competències.
4. Programació didàctica: continguts i activitats. Seqüenciació i temporització.
5. Programació didàctica: orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat.
6. Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació.
7. Programació didàctica: criteris d’avaluació . Instruments.
8. Elaboració definitiva de programació didàctica.
9. Exposició de programació i unitat didàctica: revisió final

Valoració


Estudiants formats

7

Compartir