Sessions formatives per les oposicions personal laboral d'educació Auxiliar Educació Especial

Ref: 82887
Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887
Preu:

46€

Afiliats:

20€

Més de 20 places

Inici: 04/02/23

Fi: 18/02/23

12h

Aula virtual: 6h

Teleformació: 6h

Mixta

dissabte de 09:30 a 12:00 hores

82887

Informació important

L'objectiu de les sessions és fer un acompanyament en l'estudi del temari. Per aquest motiu, a la plataforma es disposarà del temari i les classes serviran per a fer un repàs dels punts més importants del mateix, treballant en elles diversos temes. No es tracta de classes magistrals, sinó sessions d'acompanyament en l'estudi.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles com a material fins a l'examen.
També, hi haurà un espai destinat a preguntes i dubtes.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

82887

1. Funcions de l'auxiliar d'educació especial.
2. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat física.
3. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat visual i auditiva.
4. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la pluridiscapacitat.
5. Acompanyament a l'alumnat amb NEE en els trasllats durante l'activitat escolar: deambulació i acompanyament amb cadira de rodes.
6. L'alimentació i l'adquisició d'hàbits: estratègies d'intervenció i programes.
7. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actitudes que eviten estereotips de gènere.

Estudiants formats

18

Compartir