Sessions formatives per les oposicions personal laboral d'educació Auxiliar Educació Especial

Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887

Continguts

10801

1. Funcions de l'auxiliar d'educació especial.
2. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat física.
3. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat visual i auditiva.
4. Conceptes bàsics de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la pluridiscapacitat.
5. Acompanyament a l'alumnat amb NEE en els trasllats durante l'activitat escolar: deambulació i acompanyament amb cadira de rodes.
6. L'alimentació i l'adquisició d'hàbits: estratègies d'intervenció i programes.
7. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actitudes que eviten estereotips de gènere.

Compartir

Pròxims cursos