Sessions formatives per les oposicions personal laboral d'educació Educador/a Educació Especial

Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887

Continguts

10802

1. L'atenció educativa inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Mesures i suports universals, addicionals i intensius. Xarxa de suports a la inclusió.
2. El PLA de suport individualitzat (PI): definició I alumnat subjecte al pla.
3. Les funcions de l'educador d'educació especial en centres públics.
4. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat Intel.lectual. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
5. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de trastorn de l'espectre de l'autisme. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
6. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la discapacitat física. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
7. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades d'un trastorn greu de conducta. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
8. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de la pluridiscapacitat. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
9. Característiques de les necessitats educatives específiques (NESE) derivades de trastorn mental. Resposta educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius.
10. Les eines digitals al servei de l'educació inclusiva.
11. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria profesional.

Compartir