Atenció ciutadana i administració electrònica

Ref: 81354
Atencio Ciutadana I Administracio Electronica
Preu:

106

Afiliats:

71€

Més de 20 places

Inici: 04/10/22

Fi: 25/10/22

12h

Aula Virtual

dimarts de 09:30 a 12:30 hores

81354

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81354

1. El procés de transformació cap una administració digital. Règim jurídic
2. El dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb els AAPP
3. Els drets electrònics
a) El punt d'accés general
b) L'assistència en l'ús dels mitjans electrònics
c) Les oficines d'assistència en matèria de registres
d) El funcionari habilitat
e) El dret a no presentar dades i documents
4. La identificació i la firma electrònica. El ReIDAS
5. El registre electrònic d'apoderaments
6. El document electrònic. Les metadades
7. El registre electrònic
8. Les notificacions electròniques. L'e-tauler
9. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya
10. La contractació electrònica., La factura electrònica

Compartir