Bon govern i transparència

Ref: 81374
Bon Govern I Transparencia
Preu:

94

Afiliats:

59€

Més de 20 places

Inici: 08/10/22

Fi: 12/11/22

10h

Aula Virtual

dissabte de 12:20 a 14:00 hores

81374

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81374

1. Bon govern. Valors i ètica a l'Administració de la Generalitat
2. Govern obert i transparència. Dades obertes: el portal de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Participació i col   • laboració ciutadana
3. Administració digital. Documentació electrònica. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa i protecció
4. Òrgans de coordinació, impuls i control

Certificat

Assistència i Aprofitament

Compartir