Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Auxiliar administratiu

Ref: 83415
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

150€

Afiliats:

73€

Nous afiliats:

94€

Afiliats nous i afiliats nous: les persones que es preinscriuen al curs han pagat tres quotes de membre (quota de formació immediata) i mantenen l’afiliació durant la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 13/09/23

Fi: 18/10/23

15h

Aula Virtual

dimecres de 17:00 a 20:00 hores

83415

Informació important

Les classes en directe, es faran en format d'aula virtual en l'horari estipulat (subjecte a possibles modificacions). Aquestes, es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a l'examen, juntament amb el temari.
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Continguts

83415

01. Procediment administratiu i actes administratius. Elements i nocions generals: l'expedient administratiu, el còmput de terminis, les fases del procediment, els recursos administratius, la notificació.

02. Administració electrònica: nocions generals. Protecció de dades de caràcter personal: obligacions i drets.

03. Concepte i contingut dels documents propis de l'administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc. Arxiu: Definició i funció, ordenació dels documents i registre d'entrada i sortida de documents.

04. Pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura.

05. Contractes de les administracions públiques: nocions bàsiques sobre els contractes, els tipus de contractes i les seves parts, objecte, pressupostos i preus, garanties i actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir