Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Auxiliar administratiu

Ref: 86213
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

46

Afiliats:

23€

Nous afiliats:

30€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 06/05/24

Fi: 31/12/24

18h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

86213

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció, i mitjançant targeta bancària.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
En cas que l'alumne decideixi donar-se de baixa de la seva afiliació abans de la finalització del curs, s'aplicarà automàticament la tarifa corresponent al preu de no afiliat. El càrrec per la diferència es realitzarà automàticament mitjançant el cobrament a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada per a la inscripció al curs.

Contingut

86213

01. Procediment administratiu i actes administratius. Elements i nocions generals: l'expedient administratiu, el còmput de terminis, les fases del procediment, els recursos administratius, la notificació.

02. Administració electrònica: nocions generals. Protecció de dades de caràcter personal: obligacions i drets.

03. Concepte i contingut dels documents propis de l'administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc. Arxiu: Definició i funció, ordenació dels documents i registre d'entrada i sortida de documents.

04. Pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura.

05. Contractes de les administracions públiques: nocions bàsiques sobre els contractes, els tipus de contractes i les seves parts, objecte, pressupostos i preus, garanties i actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Valoració


Estudiants formats

71

Comparteix