Sessions d'acompanyament estabilització Ajuntament Barcelona: Professor/a de música

Ref: 83774
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

61€

Afiliats:

30€

Nous afiliats:

30€

Afiliats nous i afiliats nous: les persones que es preinscriuen al curs han pagat tres quotes de membre (quota de formació immediata) i mantenen l’afiliació durant la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 12/06/23

Fi: 03/07/23

14h

Aula virtual: 8h

Teleformació: 6h

Mixta

dilluns de 09:30 a 11:30 hores

83774

Informació important

L'objectiu de les sessions és fer un acompanyament en l'estudi. Per aquest motiu, a la plataforma es disposarà del temari i les classes serviran per a fer un repàs dels punts més importants del mateix, treballant en elles diversos temes. No es tracta de classes magistrals, sinó sessions d'acompanyament en l'estudi. Per això és important tenir els temes preparats i els possibles dubtes abans de la classe.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles com a material fins a l'examen.
També, hi haurà un espai destinat a preguntes i dubtes.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Continguts

83774

Temari d'acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

1. Normativa reguladora dels ensenyaments musicals: Decret 354/2021, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música, dansa. Decret 25/2008, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

2. El projecte educatiu de centre i la programació general anual en els centres municipals d'ensenyament musical.

3. La programació d'aula. Estructura; objectius i competències. Criteris metodològics i didàctics. Temporització i avaluació.

4. L'avaluació en els ensenyaments musicals. Estratègies, criteris i indicadors.

5. Els òrgans de participació en el govern del centre educatiu: El Consell Escolar, el claustre i l'equip directiu. Composició i funcions.

6. El protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d'ensenyament musical.

7. El procés d'admissió als centres municipals d'ensenyament musical.

8. L'acció tutorial en un centre d'ensenyament musical. La tutoria grupal i individual. Seguiment individual acadèmic i orientador. La gestió de conflictes. La comunicació amb les famílies.

9. L'educació corporal i la presència escènica als ensenyaments musicals: relaxació, concentració, hàbits posturals, respiració i prevenció de lesions.

10. La competència digital. Aplicacions de la informàtica i l'electrònica als ensenyaments musicals.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir