Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Ref: 84030
Angles A2b

Inici: 03/10/23

Fi: 21/11/23

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

84030

Observacions

En aquest curs no poden participar treballadors de l'administració pública

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Desenvolupar la comprensió oral.

Objectius específics

  Ser capaç d’utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals.
  Desenvolupar la capacitat d’utilitzar l’anglès en la vida diària, en contextos més informals.
  Ser capaç d’expressar opinions, sentiments i defensar arguments en tot tipus de situacions, utilitzant vocabulari avançat i estructures gramaticals complexes.
  Enriquir-se amb una àmplia varietat de vocabulari.
  Entendre l’anglès oral a nivell avançat per ser capaç de donar respostes adequades.
  Desenvolupar la capacitat d’entendre l’anglès en diferents accents i formats.
  Fomentar l’autoaprenentatge per mantenir els coneixements i no perdre vocabulari.

Continguts

84030

1. Expressió oral
1.1. Presentacions
1.2. Diàlegs
1.3. Discussions
1.4. Negociació i consens

2. Comprensió oral
2.1. Varietats de la llengua
2.2. Frases fetes
2.3. Vocabulari

Avaluació

(simula l’examen oficial)
Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Conversa
- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

402

Compartir