Anglès B1

Angles B1d

Continguts

10653

-Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa.
-Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa.
-Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversar.
-Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a llegir i escriure.
-Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.

Compartir