Anglès C.1.D.

Ref: 84880

Inici: 09/04/24

Fi: 13/06/24

60h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

84880

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Els participants han de complir els següents requisits:
   •  Edat: 16 anys complerts.
   •  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
   •  Nivell de coneixements de la llengua anglesa: nivell avançat B2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Contingut

84880

 Mòdul 1: Competències lingüístiques

Continguts lèxic-semàntics
Continguts gramaticals
Continguts ortogràfics
Continguts fonètics i fonològics

 Mòdul 2: Competències sociolingüístiques i socioculturals
Continguts sociolingüístiques i socioculturals

 Mòdul 3: Competències pragmàtiques
Continguts funcionals
Continguts discursius

Avaluació

Simula l’examen oficial. Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
• Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
• Redaccions
• Exercici oral
• Exercicis de comprensió oral

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Estudiants formats

322

Comparteix