Anglès conversacional intermedi

Ref: 86692

Inici: 02/10/24

Fi: 30/10/24

25h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

86692

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Altres: Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Justificació: Es recomana tindre coneixements previs de nivell A.2. o bé superar una prova de nivell que acrediti el
coneixement de la llengua per al seguiment del curs.

Objectius generals

Utilitzar l'anglès amb seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes per parlar de temes generals o d'interès personal.

Objectius específics

   •  Utilitzar l'anglès de manera fluida en diferents situacions, ampliant vocabulari i augmentant la seguretat.
   •  Usar l'anglès de manera fluida en situacions quotidianes, exposar i defensar arguments ampliant vocabulari.
   •  Utilitzar anglès oral a un ritme mitjà i poder donar respostes adequades, desenvolupant la capacitat d'entendre l'idioma en diferents accents i formats.

Contingut

86692

 Mòdul 1: Diàlegs. 10h
Utilització de diàlegs
   •  Presentació, donar i demanar informació sobre dades personals
   •  Ús de vocabulari informal relacionat amb converses d'amics
   •  Ús de vocabulari relacionat amb situacions de lleure

 Mòdul 2: Presentacions. 10h
Confecció de presentacions
   •  Aplicació de vocabulari i estructures gramaticals per tal d'exposar continguts de manera clara i fluida
   •  Ús de vocabulari relacionat amb la presentació d'idees pròpies
   •  Elaboració de presentacions en equip

 Mòdul 3: Debat. 5h
Elaboració de debats
   •  Identificació de vocabulari i estructures gramaticals per tal de presentar el punt de vista propi i defensar-ne les idees
   •  Debat sobre temes senzills, expressant punt de vista i argumentant-ho
   •  Opinió i punt de vista als debats, individuals i grupals

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

633

Comparteix