Intermediate English Conversation

Ref: 81289
Intermediate English Conversation

Inici: 25/10/22

Fi: 22/11/22

25h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

81289

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys
habituals.
 Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

Objectius específics

 Comprensió oral
 Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de
forma clara i a una velocitat mitjana.
 Expressió oral:
Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint
experiències, sentiments i fets.
 Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
 Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

Continguts

81289

1. Presentacion
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

497

Compartir