A.2.A. Llengua de Signes Catalana

Ref: 82204
Llengua De Signes

Inici: 21/04/23

Fi: 19/05/23

30h

Presencial

dijous i divendres de 17:30 a 21:00 hores

82204

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquest no és un curs inicial. Els i les alumnes ja disposen de 120 hores de formació en llengua de signes.

Objectius generals

­- Refrescar la memòria i treballar la discriminació visual
- Adquirir signes per a les principals gestions immobiliàries
- Demanar i donar informació espaial
- Perfeccionar l´ús de l’espai
- Aprendre a utilitzar les expressions comparatives de la LSC
- Adequar l’expressió facial per a distingir signes que es realitzen amb la mateixa configuració

Continguts

82204

1. Continguts
Comunitat Sorda
Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones Sordes
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Comunicació amb el cos i expressió facial
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
La família II
A la immobiliària
A l'hospital
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Verbs espai-locatius
Partícules d’obligació en LSC
Variants dels signes CANVIAR
Variants dels signes MÉS / MENYS
Variants dels signes TOTS / GENERAL

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

31

Compartir