Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

Ref: 82399
Llengua De Signes

Inici: 11/04/23

Fi: 11/05/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82399

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
  Aprendre els primers signes específics en LSC.
  Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC.
  Comprendre les diferències quant a les descripcions espaials i de localització.
  Potenciar la utilització de classificadors per a la descripció d'objectes i llocs.
  Conèixer els classificadors instrumentals i manipulatius.

Continguts

82399

1. Comunitat Sorda
1.1. Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les P.S
1.2. Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
2.1. Coordinació i segmentació de les extremitats superiors

3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
3.1. On vius?
3.2. El meu barri
3.3. Per llepar-se els dits

4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
4.1. Verbs concordança I
4.2. Expressions idiomàtiques (signes especials). Introducció
4.3. Espai. Introducció

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

211

Compartir