Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Ref: 82407
Iniciacio A La Llengua De Signes Catalana

Inici: 26/01/23

Fi: 28/02/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82407

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquest curs, de 30 hores de durada, es correspon amb el nivell inicial de llengua de signes catalana. Per tant, no és necessari tenir cap coneixement previ per a la seva realització.
 
A continuació, es faran els següents cursos:
 
- Millorant el coneixement de la llengua de signes catalana.
- Gramàtica de la llengua de signes catalana.
- Gramàtica avançada de la llengua de signes catalana.
 
D'aquesta manera, es completen les 120 hores de formació corresponent al nivell A1.

Les formadores del curs són Antonia Barea i Maria José Darriba.

Objectius generals

  Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
  Prendre consciència de l'expressió facial i corporal.
  Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
  Comprendre missatges senzills en LSC.
  Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.
  Donar informació personal bàsica i demanar aclariments.
  Adquirir habilitat amb el sistema dactilològic.
  Potenciar la memòria visual.
  Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
  Mostrar estats d'ànim a través de l'expressió facial.

Continguts

82407

1. Comunitat Sorda
1.1. La Comunitat Sorda

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
2.1. Comunicació amb el cos
2.2. Expressió facial

3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
3.1. Presentacions
3.2. Un dia qualsevol
3.3. El tren surt a les tres en punt

4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
4.1. Estructura de l’oració bàsica
4.2. La negació
4.3. La interrogació
4.4. Demanar informació

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

274

Compartir