ADOBE Photoshop

Ref: 82659
Adobe Photoshop

Inici: 18/09/23

Fi: 27/11/23

45h

Presencial: 3h

Aula virtual: 9h

Teleformació: 33h

Mixta

dilluns de 18:00 a 19:30 hores

82659

Observacions

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones desocupades (limit 30%)

IMPORTANT

El formador del curs és Javier Caparrós

Les 45 hores del curs es divideixen en:
  9 hores de classe en aula virtual mitjançant l'aplicació teams en horari de 18 a 19:30 h
  3 hores de classe presencial a CCOO Terrassa, carrer Unió 23, 2a planta.La darrera sessió,el dilluns 27 de novembre de 18 a 21h. L'assistència a aquesta darrera sessió no és obligatòria per a la realització del curs.
 Les 33 hores restants són teleformació a la plataforma iCampus al ritme de cada alumne.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l'última versió de photoshop.

Objectius específics

 Identificar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatge de les que disposa photoshop.
 Assimilar els coneixements necessaris per fer servir el photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.
 Dominar les principals funcions que ofereix el photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital.

Continguts

82659

1. Microsoft windows
2. Photoshop. primeres passes
3. Selecció d’imatges.
4. Eines de colors en photoshop
5. Tècniques de pintura
6. Edició d’imatges
7. Digitalització i modificació d'imatges
8. Filtres, màscares, canals, paths i layers
9. Eines de text

Avaluació

Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple i una prova pràctica a determinar pel formador/a (la prova pràctica tindrà un pes sobre la nota final d’un 30% i la pràctica un 70%).

El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

772

Compartir