Adobe Photoshop

Ref: 85164

Inici: 19/09/24

Fi: 18/10/24

45h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 16:40h

Teleformació: 25h

Mixta

dijous de 18:00 a 21:20 hores

85164

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Manipular imatges amb el programa Photoshop com a eina d'edició.

Objectius específics

   •  Identificar els principis i conceptes bàsics d'edició i de treball a Photoshop
   •  Identificar i manejar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatges de què disposa Photoshop.

Contingut

85164

 Mòdul1: Introducció al Photoshop. 15h
Identificació dels principis bàsics
   •  Introducció i contingut
   •  Entorn de feina.
Definició de la imatge digital
   •  Definició
   •  Mida d'imatge i mida de llenç
   •  Formats de fitxer
Indicació dels primers passos amb Photoshop
   •  Obrir i desar fitxers
   •  Color de fons i color de primer pla
   •  Principis bàsics d'edició
   •  Guies
   •  Zoom

 Mòdul 2: Eines bàsiques d'edició. 30h
Descripció de les eines de selecció
   •  Tipus
   •  Treballar amb seleccions
Selecció d'eines d'ajust d'imatges
   •  Ajustaments de lluminositat
   •  Ajustaments de color
Selecció d'eines de capes
   •  Definició
   •  Tipus de capes
   •  Treballar amb capes
Selecció de canals
   •  Definició
   •  Treballar amb canals
Selecció d'eines de text
   •  Escriure text
   •  Paleta de text
   •  Estils de capa sobre text
   •  Rasteritzar textos
Descripció de la Història i altres opcions d'entrada:
   •  Finestra Història
   •  Pinzell d'Història
   •  Tornar a estats anteriors
Descripció de les Accions
   •  Definició
   •  Treballar amb accions.
Selecció d'eines de filtres
   •  Definició
   •  Treballar amb filtres
   •  Tipus de Filtres

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

795

Comparteix