Enologia

Enologia

Objectius generals

Conèixer els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi.

Objectius específics

 Capacitar als participants per escollir amb criteri els vins.
 Iniciar-se en la cultura del vi, sistemes d’elaboració, varietats, zones amb denominació d’origen

Continguts

8102

-El raïm com a matèria primera
-Diferents tipus de vi i etiquetatge
-Composició del vi
-El cultiu de la vinya, anatomia i cicle de vida
-Influències del sòl i del clima en la vinya i el seu fruit
-Les diferents criances i les seves particularitats
-La compra del vi
-Tast de vi

Avaluació

Prova teòrica:

- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple:

- Creació d’una llista de maridatge enològic - gastronòmic

Valoració


Estudiants formats

85

Compartir