Competències per a un teletreball efectiu

Ref: 82283
Competencies Per A Un Teletreball Efectiu

Inici: 23/10/23

Fi: 17/11/23

25h

Presencial: 7h

Teleformació: 18h

Mixta

dilluns de 17:30 a 19:15 hores

82283

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
 Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com hi ha de ser perquè sigui efectiva.
 Aprendre les claus per a una autogestió adequada.
 Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com a element clau en el teletreball.
 Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per realitzar un teletreball efectiu.
 Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació.
 Aprendre a treballar en equip de manera virtual.
 Prendre consciència de la importància de l'interès per aprendre per una bona adaptació al teletreball.

Continguts

82283

1. Principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
1.1. Definició del teletreball.
1.2. Principals diferències entre teletreball i treball presencial
1.3. Principals competències per desenvolupar un teletreball efectiu.
1.4. Teletreball saludable: Espai de treball i mobiliari. Equip de teletreball. Fatiga postural i visual: estiraments i exercicis

2. Desenvolupament d’habilitats per a l’autogestió.
2.1. Motivació i automotivació
2.2. Hàbits per al teletreball
2.3. Assertivitat i autoassertivitat
2.4. Resolució de problemes per compte propi
2.5. Independència
2.6. Balanç
2.7. Interès per l’aprenentatge

3. Comunicació online i treball en equip.
3.1. Reunions de treball online: quan i per a què
3.1.4. Formació
3.2. Preparació de reunions online:
3.3. Sistemes de comunicació online: Videoconferències i xats:
3.4. Compartir documents
3.5. Seguretat en la comunicació i treball online
3.6. Col·laboració en l’entorn digital:

4. Organització del temps.
4.1. Planificació i flexibilitat
4.2. Prioritats i objectius assolibles
4.3. Identificació i eliminació dels lladres del temps
4.4. Establiment d’horaris i objectius
4.5. La matriu urgent / essencial
4.6. Ajustament i adhesió a terminis
4.7. Procrastinació

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

- El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

57

Compartir