Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball

Gestio De La Ciberseguretat En Lentorn Del Teletreball

Objectius generals

 Coneix les diferències existents entre ciberespai, ciberseguretat i seguretat de la informació.
 Aprèn a identificar els diferents actors d'amenaça presents en el ciberespai i la seva situació actual.
 Ser conscient dels quatre ciberatacs més habituals contra PIMES i aprèn a defensar-te contra ells.
 Aprèn a treballar de forma segura en remot gestionant el risc i salvaguardant la seva informació.

Continguts

10223

1. Cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació
2. Situació actual del cyberespai i factors d'amenaça
3. Els 4 cyberatacs més habituals contra PIMES
4. Defensa d'una Pime en el cyberespai
5. Entenent i gestionant el risc
6. Salvaguardant la seva informació
7. Treballar de forma segura, també en remot
8. Exemples d'atacs actuals i com actuaríem ara.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus
La prova de coneixements pràctics consistirà en: realitzar una pràctica relacionada amb la ciberseguretat.

Valoració


Estudiants formats

23

Compartir