Introducció al posicionament web

Introduccio Al Posicionament Web

Objectius generals

 Adquirir nocions bàsiques sobre els recursos existents per promocionar la pròpia empresa a través de pàgines web.

Continguts

10264

1. Internet com suport publicitari.

2. Posicionament en cercadors.

3. Principals cercadors.

4. SEO: Posicionament WEB
4.1. Què és i com funciona el SEO.
4.2. Principis fonamentals del SEO.
4.3. Preparar la web pel SEO.
4.4. Factors i elements del posicionament web.
4.5. SEO i Google.
4.6. Factors de correlació en el SEO.
4.7. L’oferta i la demanda a internet.
4.8. Les paraules clau.
4.9. Pràctiques recomanades

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Pàgines Web: prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

24

Compartir