BigData I

Ref: 83473
Bigdata I

Inici: 09/06/23

Fi: 15/07/23

40h

Presencial

divendres i dissabte de 09:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00 hores

83473

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Oferir una visió teòrica i practica de les tecnologies i mètodes per la exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes.

Objectius específics

 Plantejar les oportunitats de l'aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació, fent un recorregut per les tècniques més comunes per la recollida, anàlisi i visualització de grans volums de dades no estructurades.
 Proporcionar pistes de com innovar en els processos socials i productius per superar limitacions dels plantejaments actuals.

Continguts

83473

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.
2. Introducció a estadística per Big Data
3. Introducció a programació per Big Data
4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades
5. Procediments per l’anàlisi de dades
6. Explotació i visualització de dades

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

29

Compartir