Disseny industrial

Ref: 85211
Disseny Industrial

Inici: 17/09/24

Fi: 17/10/24

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 22:00 hores

85211

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les diferents tècniques, mètodes i processos vinculats al disseny industrial amb ordinador i les aplicacions pràctiques que tenen en diferents contextos.

Objectius específics

   •  Identificar el disseny industrial, les seves aplicacions pràctiques i els seus components.
   •  Analitzar el procés del disseny industrial, els seus materials i resultats.
   •  Descriure l'aplicació de les tecnologies del disseny industrial a la fabricació.
   •  Identificar la realització de prototips mitjançant el disseny industrial i el testeig posterior.

Contingut

85211

 Mòdul 1: Disseny industrial. 10h
Descripció del disseny industrial.
   •  Conceptes clau.
   •  Fases del disseny.
Identificació de les aplicacions del disseny industrial.
   •  Indústria automotriu.
   •  Indústria aeronàutica.
   •  Maquinària i equip.

 Mòdul 2: Metodologia del disseny. 10h
Descripció de la metodologia del disseny industrial.
   •  Disseny conceptual.
   •  Concepte de projecte industrial.
   •  Esborranys.
   •  Selecció de materials.
   •  Disseny de detall.
   •  Simulació.
   •  Anàlisi de resultats.

 Mòdul 3: Tecnologies de fabricació. 10h
Distinció de les tecnologies de fabricació.
   •  Baixa producció.
   •  Alta producció.
Explicació dels tipus de tecnologies.
   •  3D Slash.
   •  AutoCAD.
   •  SOLIDWORDS
   •  Avantatges i inconvenients.

 Mòdul 4: Prototipatge. 10h
Identificació del prototipatge.
   •  Tipus.
   •  Tècniques de realització de prototips.
Descripció del testeig de prototips.
   •  Preparació del test.
   •  Anàlisi de resultats.

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Lloc

Fointec Informàtica, SLU
CR Doctora Castells 1 Altell
25001
Lleida

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

15

Comparteix