Impressió 3D industrial. Nivell I

Ref: 82742
Impressió 3d Industrial. Nivell I

Inici: 12/04/23

Fi: 31/05/23

40h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

82742

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Identificar casos d'ús de la impressió 3D per a la digitalització de sectors
rellevants pel teixit empresarial a nivell nacional.

Objectius específics

 Ser capaç d'identificar i seleccionar casos reals de digitalització utilitzant la impressió 3D.
 Desenvolupar el pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització, amb l'objectiu que aquest pla serveixi com l'inici d'una acció real dut a terme per una empresa interessada, o per un emprenedor o emprenedora.

Continguts

82742

1. Design Thinking i Lean Startup.
1.1. Introducció a Design Thinking: identificar problemes, i idear solucions utilitzant la impressió 3D
1.1.1. Empatitzar i entendre quin és el problema a resoldre
1.1.2. Definir
1.1.3. Idear
1.1.4. Prototipar
1.1.5. Avaluar
1.2. Introducció a Lean Startup: crear projectes i empreses a través de l'experimentació contínua possibilitada per la impressió 3D
1.2.1. Construir un prototip
1.2.2. Mesurar
1.2.3. Aprendre
1.3. Combinació d'ambdues metodologies d'innovació al món de la impressió 3D
1.4. Cas pràctic: identificar un problema, i aplicar Design Thinking i Lean Startup fins arribar a una primera solució sostenible i viable

2. Introducció a la fabricació additiva (impressió 3D) industrial.
2.1. Una nova manera de fabricar
2.2. Tecnologies d'impressió 3D industrial i materials:
2.2.1. Fotopolimerització
2.2.2. Powder Bed Fusion
2.2.3. Extrusió
2.2.4. Material jetting
2.2.5. Binder jetting
2.2.6. Deposició directa d'Energia
2.3. Comparació amb mètodes de fabricació tradicionals
2.3.1. Avantatges i limitacions de la impressió 3D industrial
2.4. Aplicacions reals de la impressió 3D
2.4.1. Automoció
2.4.2. Aeronàutica
2.4.3. Salut
2.4.4. Altres
2.5. Cas pràctic: identificar tres
possibles casos d'ús de la impressió 3D al sector escollit per l'alumnat

3. Desenvolupament del pla de digitalització.
3.1. Avaluació y selecció de la tecnologia d'impressió 3D i el material correcte
3.2. Justificació tècnica:
3.2.1. Analitzar i justificar les propietats mecàniques i toleràncies de la peça impresa en 3D en comparació amb la fabricació tradicional
3.3. Justificació econòmia:
3.3.1. Costos, ingressos i retorn de la inversió de l'acció digitalitzadora
3.4. Cas pràctic: aplicar el marc estudiat en aquest mòdul a un dels tres possibles casos d'ús de la impressió 3D del Mòdul 2.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en dissenyar un pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització utilitzant la impressió 3D

Lloc

CENTRE DE PROMOCIO ECONOMICA (AJ. PRAT DE LLGAT)
C MORERES 48
08820
El Prat de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

13

Compartir