Impressió 3D Industrial. Nivell II

Ref: 82743
Linkedin Funcionalitats Posicionament I Desenvolupament Professional 82498

Inici: 03/10/23

Fi: 23/11/23

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82743

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Identificar casos d'ús de la impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants per al teixit empresarial en l’àmbit nacional.

Objectius específics

 Identificar quines tecnologies d'impressió 3D i materials són més òptims per fabricar les peces identificades al mòdul anterior.
 Justificar tècnicament i econòmicament per què s'ha d’implementar (o no) la fabricació additiva.

Continguts

82743

1. Les 7 tecnologies d'impressió 3D industrial: quan té sentit utilitzar cadascuna d'elles?

 Impressió 3D en resina (VAT)
 Material jetting.
 Impressió 3D per extrusió.
 Powder Bed Fusion.
 Binder jetting.
 Directed Energy Deposition.
 Sheet Lamination.
 Cas pràctic: presa de decisions sobre quina tecnologia 3D encaixa millor per a una sèrie de peces industrials.

2. Materials per a la impressió 3D industrial: quin material 3D encaixa millor segons les propietats crítiques que ha de tenir la peça?

 Termoestables.
 Termoplàstics.
 Metalls.
 Cera.
 Sorra.
 Ceràmica.
 Composites.

3. Crear el pla de viabilitat que qualsevol empresa necessita per a justificar la inversió en impressió 3D.

 Justificació tècnica.
 Justificació econòmica.
 Cas pràctic: crear un Cas de Viabilitat real.

4. Aplicacions reals de la impressió 3D industrial: què indústries estan adoptant la impressió 3D, i per què?

 Automoció.
 Aeronàutica.
 Salut.
 Altres.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en dissenyar un pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització utilitzant la impressió 3D

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

41

Compartir