Internet de les coses (nivell avançat)

Ref: 79496
Internet De Les Coses Nivell Avancat

Inici: 22/10/22

Fi: 12/11/22

20h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

79496

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

-Veure l'estat actual del sector IoT, les arquitectures de hardware i software, estàndard de comunicació i la seguretat per assegurar la integritat de les dades generades.
 Processar i visualitzar aquestes dades.

Continguts

79496

1. Conceptes bàsics IoT.
2. Anàlisi del sector.
3. Arquitectures hardware i software.
4. Sensors.
5. Estàndards de comunicació.
6. Seguretat.
7. Processament de les dades.
8. Visualització i preses de decisions.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

27

Compartir