Introducció a Internet de les Coses

Ref: 84149
Introduccio A Internet De Les Coses

Inici: 07/10/23

Fi: 04/11/23

20h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

84149

Observacions

En aquest curs no poden participar treballadors de l'administració pública

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Oferir una descripció general dels conceptes i reptes de l'economia transformadora de la Internet de les Coses.

Continguts

84149

1. Què es Internet de les Coses?
2. Pilars d'Internet de les Coses.
3. Com connectar el que està desconnectat.
4. Transició a Internet de les Coses.
5. Unificació de tot: M2M, M2P, P2P, Internet de les Coses.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

95

Compartir