Introducció a Internet de les Coses

Introduccio A Internet De Les Coses

Objectius generals

  Oferir una descripció general dels conceptes i reptes de l'economia transformadora de la Internet de les Coses.

Continguts

7072

1. Què es Internet de les Coses?
2. Pilars d'Internet de les Coses.
3. Com connectar el que està desconnectat.
4. Transició a Internet de les Coses.
5. Unificació de tot: M2M, M2P, P2P, Internet de les Coses.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

67

Compartir